pic investor-relations15

Disclosures

Financial Calendar 2009 - 2008-12-22
Finanskalender 2009 - 2008-12-22
Sale of Ship - 2008-11-14
Salg av skip - 2008-11-14
Mandatory notification of trade - 2008-10-31
Meldepliktig Handel - 2008-10-31
Report pr 3rd quarter 2008 - 2008-10-29
Resultat pr 3. kvartal 2008 - 2008-10-29
Mandatory notification of trade - 2008-09-03
Meldepliktig Handel - 2008-09-03
Selskapspresentasjon Rogaland på Børs 01.09.2008 - 2008-09-01
Solvang ASA Half-yearly report 2008 - 2008-08-20
Solvang ASA halvårsrapport 2008 - 2008-08-20
Mandatory notification of trade own shares - 2008-06-27
MELDEPLIKTIG HANDEL - 2008-06-27
Sale of ship for recycling - 2008-06-02
Salg av skip til resirkulering - 2008-06-02
Setting up a new chartering company - 2008-05-14
Etablering av nytt befraktnigsselskap - 2008-05-14
Mandatory notification of trade own shares - 2008-05-07
Meldepliktig handel egne aksjer - 2008-05-07
General meeting information - 2008-05-06
Generalforsamlingsinformasjon - 2008-05-06
EX DIVIDENDE NOK 0.75 TODAY - 2008-05-06
EX UTBYTTE NOK 0,75 I DAG - 2008-05-06
Resultat pr 1. kvaratal 2008 - 2008-05-05
Report pr 1st quarter 2008 - 2008-05-05
Annual information - 2008-05-05
Årlig oversikt - 2008-05-05
Purchase of ship - 2008-04-30
Kjøp av skip - 2008-04-30
Innkalling til generalforsamling - 2008-04-11
Notice of Annual General Meeting 2008 - 2008-04-11
4th Quarter and preliminary Accounts 2007 - 2008-02-14
Resultat 4. kvartal og foreløpig resultt 2007 - 2008-02-14
Mandatory notification of trade own shares - 2008-02-12
Meldepliktig handel egne aksjer - 2008-02-12
Termination of pool co-operation - 2008-01-31
Oppløsning av poolsamarbeid - 2008-01-31
Notice of resignation from Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC) - 2008-01-30
Notis om oppsigelse fra Eitzen Norgas Gas Carriers (ENGC) - 2008-01-30
Financial Calendar 2008 - 2008-01-28
Finanskalender 2008 - 2008-01-28
Mandatory notification of trade own shares - 2008-01-10
Meldepliktig handel egne aksjer - 2008-01-10