pic investor-relations15

Disclosures

Solvang : Rapport 3. kvartal 2013 - 2013-11-20
Solvang :3rd quarter report 2013 - 2013-11-20
Solvang : Informasjon om avholdt ekstraordinær generalforsamling - 2013-10-15
Solvang : Extraordinary general meeting information - 2013-10-15
Solvang : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - 2013-09-30
Solvang : Notice of Extraordinary General Meeting - 2013-09-30
Solvang : Halvårsrapport 2013 - 2013-08-30
Solvang : Half-yearly report 2013 - 2013-08-30
Solvang : Endring finanskalender - 2013-08-08
Solvang : Change of financial calendar - 2013-08-08
Solvang: Terminering av joint venture avtale - 2013-07-16
Solvang: Termination of joint venture agreement - 2013-07-16
Solvang : Endringer i styret - 2013-06-25
Solvang : Changes in the board - 2013-06-25
Solvang : Kontrahering av skip - 2013-06-14
Solvang : New building order - 2013-06-14
Solvang : Generalforsamlingsinformasjon - 2013-05-15
Solvang : General Meeting Information - 2013-05-15
Solvang : EX UTBYTTE NOK 0,50 I DAG - 2013-05-15
Solvang : EX DIVIDENDE NOK 0,50 TODAY - 2013-05-15
Solvang : Resultatrapport pr 1. kvartal 2013 - 2013-05-14
Solvang : Report per 1st quarter 2013 - 2013-05-14
Solvang : Årsregnskap 2012 - 2013-04-30
Solvang : Annual accounts 2012 - 2013-04-30
Solvang : Innkalling til Generalforsamling 2013 - 2013-04-26
Solvang : Notice of Annual General Meeting 2013 - 2013-04-26
Solvang : 4t quarter report 2012 - 2013-02-27
Solvang : 4. kvartalsrapport 2012 - 2013-02-27
Korreksjon - Solvang : Innkalling til Generalforsamling 2012 - 2013-02-24
Solvang : Finanskalender 2013 - 2013-01-07
Solvang : Financial Calendar 2013 - 2013-01-07
Solvang : Meldepliktig handel egne aksjer - 2013-01-07
Solvang : Mandatory notification of trade own shares - 2013-01-07