pic investor-relations15

Disclosures

Solvang : Rapport 3. kvartal 2014 - 2014-11-24
Solvang : 3rd Quarter report 2014 - 2014-11-24
Solvang : Salg av skip - 2014-10-08
Solvang : Sale of ship - 2014-10-08
Solvang : Rapport 2.kvartal 2014 - 2014-08-22
Solvang : 2nd Quarter report 2014 - 2014-08-22
Solvang : Endring finanskalender - 2014-08-04
Solvang : Change of financial calendar - 2014-08-04
Solvang : Generalforsamlingsinformasjon - 2014-05-16
Solvang : General Meeting Information - 2014-05-16
Solvang : EX utbytte NOK 0,50 i dag. - 2014-05-16
Solvang : EX dividende NOK 0.50 today - 2014-05-16
Solvang : Rapport 1. kvartal 2014 - 2014-05-15
Solvang : 1st Quarter report 2014 - 2014-05-15
Solvang : Årsrapport 2013 - 2014-04-30
Solvang : Annual Report 2013 - 2014-04-30
Solvang : Innkalling til Generalforsamling 2014 - 2014-04-24
Solvang : Notice of Annual General Meeting 2014 - 2014-04-24
Solvang : Årsregnskap 2013 og forslag til utbytte - 2014-04-24
Solvang : Annual accounts 2013 and dividend proposal - 2014-04-24
Solvang : Avtale om tidscerteparti - 2014-03-31
Solvang : Timecharter agreement - 2014-03-31
Solvang : 4. kvartalsrapport 2013 - 2014-02-27
Solvang : 4th quarter report 2013 - 2014-02-27
Solvang : Kontrahering av skip - 2014-01-22
Solvang : New building order - 2014-01-22
Solvang : Finanskalender 2014 - 2014-01-22
Solvang : Financial calender 2014 - 2014-01-22
Solvang : TC kontrakt med Statoil ASA - 2014-01-22
Solvang : TC contract with Statoil ASA - 2014-01-22
Solvang : Meldepliktig handel egne aksjer - 2014-01-13
Solvang : Mandatory notification of trade own shares - 2014-01-13