pic investor-relations15

Disclosures

Solvang : 3rd Quarter report 2015 - 2015-11-03
Solvang : New building orders and timecharter contracts - 2015-09-07
Solvang ASA: Reporting language - 2015-08-28
Solvang : Rapport 2. kvartal 2015 - 2015-08-19
Solvang : 2nd Quarter report 2015 - 2015-08-19
Solvang : Kjøp av skip - 2015-06-03
Solvang : Purchase of vessel - 2015-06-03
Solvang : Meldepliktig handel - 2015-05-21
Solvang : Mandatory Notification of Trade - 2015-05-21
Solvang : Generalforsamlingsinformasjon - 2015-05-13
Solvang : General Meeting Information - 2015-05-13
Solvang : EX utbytte NOK 1,00 i dag - 2015-05-13
Solvang : EX dividende NOK 1.00 today - 2015-05-13
Solvang : Rapport 1. kvartal 2015 - 2015-05-12
Solvang : 1st Quarter report 2015 - 2015-05-12
Solvang : Årsrapport 2014 - 2015-04-28
Solvang : Annual Report 2014 - 2015-04-28
Solvang : Innkalling til Generalforsamling 2015 - 2015-04-21
Solvang : Notice of Annual General Meeting 2015 - 2015-04-21
Solvang : Årsregnskap 2014 - 2015-04-21
Solvang : Annual accounts 2014 - 2015-04-21
Solvang : Meldepliktig handel - 2015-04-15
Solvang : Mandatory Notification of Trade - 2015-04-15
Solvang : Kjøp av andeler i skipseiende selskaper - 2015-03-13
Solvang : Purchase of shares in ship owning companies - 2015-03-13
Solvang : Rapport 4. kvartal 2014 - 2015-02-26
Solvang : 4th Quarter report 2014 - 2015-02-26
Solvang : Finansiell kalender - 2015-01-12
Solvang : Financial calendar - 2015-01-12
Solvang : Meldepliktig handel egne aksjer - 2015-01-06
Solvang : Mandatory notification of trade own shares - 2015-01-06